Deskundige & Persoonlijke aanpak
Kantoor voor ondernemers
Specialist in Exact Online
Officieel Moneybird adviseur
logo
Bel ons op: 0174-237000

Digitale oprichting BV

De mogelijkheid om een BV volledig digitaal op te richten komt steeds dichterbij. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat dit regelt en nu ligt het voorstel in de Eerste Kamer. De verwachting is dat dit voorstel per 1 januari 2024 wordt ingevoerd.

Lees meer

Verhoging minimumloon per uur

In onze vorige nieuwsbrief hadden we al een artikel geplaatst die betrekking had op het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023. In deze nieuwsbrief geven wij een extra link naar de nieuwe regelgeving per 1 januari 2024.

Lees meer

Nieuw pensioenstelsel

Nieuwe regels moeten het Nederlandse pensioenstelsel verbeteren. Het nieuwe pensioenstelsel is persoonlijker en transparanter.

Lees meer

Percentages belastingrente

Voor de belastingen, zoals de IB, BTW en loonheffingen is per 1 juli de rente van 4% naar 6% gestegen.

Lees meer

Ontwikkelingen verplichte AOV

Het kabinet heeft de plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen verder uitgewerkt. De verzekering – die waarschijnlijk niet eerder dan in 2027 beschikbaar is – biedt een uitkering van maximaal het minimumloon en kent een wachttijd van 1 jaar. Zelfstandigen met een BV vallen voorlopig buiten de verplichting.

Lees meer

Invoering nieuw box 3-stelsel jaar uitgesteld

Om op 1 januari 2026 een nieuwe box 3-heffing in te voeren, gaat heel ingewikkeld worden. Dit zal waarschijnlijk pas per 2027 ingevoerd gaan worden.

Lees meer

Verhoging minimumloon per uur

Het wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar stijgt per 1 juli 2023 naar € 1.995 per maand bij een fulltime dienstverband. Werkgevers die werknemers per uur betalen, moeten ook rekening houden met deze stijging.

Lees meer

Loonkostenvoordeel oudere werknemers vervalt

In de voorjaarsnota 2023 staat vermeld dat per 2026 werkgevers geen loonkostenvoordeel (LKV) meer krijgen voor het in dienst nemen van een 56-plusser.

Lees meer

Overzicht wijzigingsplannen in arbeidswetgeving

Het kabinet heeft met vakbonden en werkgeverspartijen overeenstemming bereikt over de uitwerking van voorstellen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Lees meer

Belastingrente voor de Vpb per 1 maart van 8% naar 15%

Het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (Vpb) is nu nog 8% maar stijgt per 1 maart a.s. naar 10,5%. Het is daarom zaak de voorlopige aanslag Vpb die voor 2023 is ontvangen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de te verwachten winst van de BV voor 2023 of vraag om een voorlopige aanslag wanneer deze nog niet is ontvangen.

Lees meer
  • Deskundige & Persoonlijke aanpak
  • Kantoor voor ondernemers
  • Specialist in Exact Online
  • Officieel Moneybird adviseur