27 september 2022 | Nieuwsitems

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek (ZA) is een aftrekpost voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar werkzaam zijn in eigen onderneming). Vorig jaar was al aangekondigd dat de ZA  zou worden afgebouwd, maar die afbouw wordt groter en dus versneld.

Dit jaar is de ZA nog € 6.310,00, volgend jaar € 5.030,00 en de aftrek wordt verder afgebouwd tot € 900,00 in 2027.

De startersaftrek van € 2.123,00 blijft wel bestaan.

Dat betekent dat door de daling van de ZA de fiscale winst de komende jaren zal stijgen en door de stijging van de fiscale winst er meer box 1-heffing verschuldigd is.