18 september 2020 | Nieuwsitems

Wet DBA, nieuwe wetgeving per januari 2021

Het kabinet heeft besloten om niet verder te gaan met de concept wetteksten voor het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring. Het uitwerken van deze concept wetteksten blijkt een te complexe opgave. Het kabinet laat weten verder te werken aan nieuwe wet- en regelgeving rond zzp’ers.
Inmiddels worden veel zelfstandigen geraakt door de coronacrisis. Deze crisis is uitzonderlijk en valt niet onder normale bedrijfsrisico’s. Daarbij laat ook deze crisis zien hoe kwetsbaar grote groepen zzp’ers ervoor staan en hoe beperkt de financiële buffers vaak zijn. Het kabinet vindt het daarom belangrijk door te gaan met de ingezette arbeidsmarkthervormingen

Op het moment is er een webmodule (een online vragenlijst) in ontwikkeling. Deze module moet opdrachtgevers straks duidelijkheid geven over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Als dat het geval is, wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Opdrachtgevers hebben dan de zekerheid dat ze geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeven te betalen, op voorwaarde dat de webmodule naar waarheid is ingevuld.
De verwachting is dat deze webmodule vanaf het najaar in een testfase vrijwillig te raadplegen is, zodat bedrijven en zzp’ers zich kunnen voorbereiden. Opdrachtgevers kunnen in deze testfase nog geen zekerheid ontlenen aan deze uitkomst.