16 februari 2021 | Nieuwsitems

Vierde aanvraagperiode NOW

De tegemoetkoming voor de vierde aanvraagperiode geldt voor de periode januari, februari en maart 2021. Aanvragen kan tussen 15 februari tot en met 14 maart 2021.

  • Tegemoetkoming kan aangevraagd worden als men over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat men uit van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Wanneer er tegemoetkoming ontvangen is voor de derde aanvraagperiode, moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin men omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De werkelijke loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • Het maakt niet uit of er ook een tegemoetkoming is ontvangen voor eerdere periodes.