8 juli 2019 | Nieuwsitems

Verplicht AOV voor zzp'ers in concept pensioenakkoord

Verschillende media melden dat het kabinet, werkgevers en vakbonden tot overeenstemming zijn gekomen over de pensioenen.

De NOS meldt dat zzp’ers te maken krijgen met een verplichting om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is een harde eis van de linkse partijen PvdA en GroenLinks. Alle zelfstandigen moeten straks een basisverzekering afsluiten. Mogelijk komt er een optie voor ontheffing voor zelfstandigen die kunnen aantonen dat ze genoeg eigen vermogen hebben om ziekte of arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Verdere details over de uitvoering ontbreken nog.

Voor zelfstandigen komt geen verplichting om een pensioen op te bouwen. Wel moet het bij het nieuwe pensioencontract makkelijker worden om deel te nemen aan een pensioenfonds.