18 september 2020 | Nieuwsitems

Uitstel invoering “wet excessief lenen”

Het kabinet was van plan om per 2022 het wetsvoorstel “wet excessief lenen bij de eigen vennootschap” in te voeren. Door deze wet moeten dga’s met een schuld aan hun eigen BV van meer dan € 500.000,00 direct over dit meerdere bedrag belasting betalen (eigenwoningschulden uitgezonderd).
De verwachting is dat veel ondernemers proberen hun schuld onder deze grens te brengen door o.a. aflossingen. Door de coronacrisis is dit extra lastig geworden. Om ondernemers hiervoor meer tijd te geven, heeft de staatssecretaris besloten de invoering van deze wet uit te stellen tot 2023.