15 februari 2023 | Nieuwsitems

Tijdelijk Noodfonds Energie steunt kwetsbare huishoudens

Het Tijdelijk Noodfonds Energie biedt uitkomst als men door een hoge energierekening in de problemen komt. Huishoudens die in aanmerking komen voor steun, kunnen vanaf 7 februari jl. een deel van de energierekening terugvragen. De steun kan aangevraagd worden voor de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.

De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het tijdelijk noodfonds.

  • Het huishouden heeft een bruto inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dit is een bruto inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.
  • Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. Het maakt niet uit bij welke leverancier. De rekening is, afhankelijk van het inkomen, hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto inkomen.

Het noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto inkomen van een huishouden. Onderstaand schema geeft weer hoeveel steun er ontvangen kan worden.

Inkomen (% van het sociaal minimum)                 Noodfonds betaalt deel van de energierekening

tot 160%                                                                    boven 10% van het bruto-inkomen

160 – 200%                                                                 boven 13% van het bruto-inkomen

 

Overige informatie is te vinden op www.noodfondsenergie.nl

Door het invullen van de noodfondscheck, is direct duidelijk of men voor de steun in aanmerking komt.