18 september 2020 | Nieuwsitems

Terugbetaling uitgestelde belastingen

Ondernemers kunnen sinds maart uitstel krijgen voor het betalen van belastingen, zoals loonheffingen, vennootschapsbelastingen en btw. Dit uitstel loopt uiterlijk dit jaar af.
De staatssecretaris van financiën wil dat de betalingsachterstanden van ondernemers niet verder oplopen dan noodzakelijk. Daarom komt er geen verlenging van de regeling (in tegenstelling tot andere steunregelingen).
Dit houdt in dat ondernemers tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling kunnen aanvragen. Dat uitstel duurt 3 maanden en loopt uiterlijk tot het eind van het jaar. Na afloop van het uitstel start de belastingdienst weer met invorderen. Dat kan vanaf januari 2021 zijn, maar ook al eerder als het uitstel van de ondernemer nog dit jaar afloopt. Wanneer dit het geval is, kan het wijs zijn om het uitstel nog vóór 1 oktober te verlengen.
Ondernemers moeten dus vanaf 2021 weer op tijd hun nieuwe belastingschulden betalen. De belastingdienst adviseert ondernemers die tegen die tijd nog te krap bij kas zitten om regulier uitstel te vragen of om een betalingsregeling af te spreken.

Voor de opgebouwde schulden in de uitstelperiode is er een terugbetalingsregeling. Ondernemers kunnen er 2 jaar over doen, tot 1 januari 2023. Ze betalen dan hun schuld maandelijks af. Lukt het niet in 2 jaar, dan kunnen ondernemers nog contact opnemen met de belastingdienst voor maatwerk. Ondernemers krijgen in december een brief van de belastingdienst met details over hun betalingsregeling en in maart 2021 nog een brief met de actuele schuldenstand.

Naast de ruime termijn blijven ook de rentes relatief gunstig. De invorderingsrente die de fiscus rekent als belastingplichtigen te laat zijn met hun betaling, is nu tijdelijk op 0,01% gezet en dat blijft in 2021 ook zo. De belastingrente (niet te verwarren met de invorderingsrente) staat momenteel ook op 0,01%, maar die gaat in 2021 weer terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%. Dat percentage gaat in 2021 ook gelden voor de vennootschapsbelasting (deze is normaal 8%).

  • Wie uitstel wil hebben tot en met 31 december 2020 moet dit uiterlijk 1 oktober a.s. aanvragen!