16 februari 2021 | Nieuwsitems

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor 1e kwartaal 2021

In het 1e kwartaal van 2021 is de TVL-regeling fors uitgebreid, zodat meer ondernemers aanspraak kunnen maken op de regeling en de verhoogde steun. Onderstaand een opsomming van een aantal belangrijke wijzigingen.

  • Om meer kleine ondernemers toegang te geven tot de regeling wordt de vaste lasten drempel verlaagd naar € 1.500,00. De vaste lasten worden als volgt berekend: referentieomzet x aandeel vaste lasten in %. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten. Je werkelijke vaste lasten hoef je niet meer aan te tonen.
  • Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%.
  • Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 330.000,00 voor het mkb en € 400.000,00 voor het niet-mkb.
  • Het minimale subsidiebedrag wordt verdubbeld tot € 1.500,00.
  • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart. Deze regeling wordt vergelijkbaar met de TVL en wordt zo snel mogelijk uitgewerkt.

Onveranderd is een minimale omzetderving van 30% door de coronacrisis.

Wil je weten hoe hoog de tegemoetkoming voor jouw bedrijf ongeveer wordt?  Maak dan gebruik van de adviestool TVL van RVO.

De TVL voor het 1e kwartaal van 2021 is tussen 15 februari tot 30 april 2021 (tot 17:00 uur) aan te vragen via rvo.nl/tvl met eHerkenning of DigiD.