12 mei 2020 | Nieuwsitems

NOW-regeling verruimd voor concerns

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, werd aanvankelijk de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Hierdoor viel een aantal werkmaatschappijen buiten de boot; werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies hadden geen recht op de NOW als het gehele concern onder de 20% omzetverlies uitkwam.

Het ministerie van SZW heeft de concernbepaling daarom gewijzigd. Werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen nu wel NOW aanvragen, ook als het concern niet aan die voorwaarde voldoet.

Wel gelden dan extra eisen: concerns moeten bijvoorbeeld met vakbonden afspraken maken over werkbehoud, over 2020 mogen geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd en is het terugkopen van eigen aandelen niet toegestaan.