15 februari 2023 | Nieuwsitems

Nieuwe box 3-heffing wel of niet per 2025?

Staatssecretaris Van Rij heeft gewaarschuwd dat de kans groot is dat het nieuwe box 3-stelsel op basis van het werkelijk rendement niet per 2025 in werking kan treden.

Begin 2023 wordt pas duidelijk of de realisatie van het nieuwe box 3-stelsel per 2025 echt gaat lukken. Uit de uitvoeringstoets die de belastingdienst na de uitwerking van de wetgeving begin 2023 opstelt, kan definitief worden gezegd of invoering van het nieuwe stelsel per 2025 haalbaar is.

Het gaat om een grote herziening met grote gevolgen voor belastingplichtigen, belastingdienst en ketenpartners (bijvoorbeeld banken). Dit vraagt wel om een nauwkeurig wetgevingsproces en er moet voldoende tijd zijn om het goed in te voeren.