15 februari 2023 | Nieuwsitems

Nieuw pensioenstelsel per 1 juli 2023

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met het nieuwe pensioenstelsel. Als de Eerste Kamer in het voorjaar van 2023 ook instemt, gaat de pensioenwet op 1 juli 2023 in. Het pensioen moet door deze wet flexibeler worden en beter mee gaan bewegen met de stand van de economie.

Een andere vergaande verandering is dat de doorsnee premiesystematiek verdwijnt en dat middelloon- en eindloonregelingen niet meer zijn toegestaan.

Bij de beschikbare premieregeling geldt voor alle werknemers straks eenzelfde percentage aan premie (een vlakke premie). Dit moet het pensioen voor deelnemers transparanter en persoonlijker maken. Iedere deelnemer krijgt een eigen pensioenrekening.

Er worden nog wel wat veranderingen opgenomen in de wet om zo de pensioenwet toch door de Eerste Kamer te krijgen. Zo gaat de startleeftijd om te sparen voor de oude dag omlaag van 21 naar 18 jaar. In de wet wordt de doelstelling opgenomen dat het aantal werknemers zonder pensioen over vijf jaar gehalveerd moet zijn tot 450.000. Ook wordt de wachttijd voor pensioenopbouw van uitzendkrachten helemaal geschrapt. Verder komt er een loket waar mensen met klachten over de overgang naar en uitvoering van het nieuwe pensioen terecht kunnen.

Omdat de tijdslimiet van de transitieperiode (dat is de tijd die de sociale partners en pensioen-uitvoerders hebben om pensioenregelingen aan te passen) 1 januari 2027 is gebleven, hebben de betrokken partijen wel korter de tijd om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te maken.