13 maart 2020 | Nieuwsitems

Maatregelen belastingdienst i.v.m. corona virus

Door alle maatregelen van het kabinet bij het bestrijden van het corona virus is het mogelijk dat ondernemers in de financiële problemen komen.
Bij een ondernemer die bij de fiscus vanwege de crisis uitstel van betaling vraagt voor inkomsten-, vennootschaps-, omzet- of loonbelasting, wordt de invordering meteen gestopt. De fiscus oordeelt later pas of het verzoek terecht was. De fiscus zal de komende tijd ook geen verzuimboetes voor het niet tijdig betalen van belastingen opleggen, of die boetes terugdraaien.
Het bijzondere uitstel van betaling vraagt uiteindelijk wel een serieuze onderbouwing. Een bedrijf moet bestaande betalingsproblemen hebben die van tijdelijke aard zijn om in aanmerking te komen voor uitstel. Een ’derde deskundige’, zoals een accountant of een consultant, moet daar een verklaring over geven.
Ondernemers die een voorlopige aanslag hadden aangevraagd, maar door de corona-uitbraak nu een lagere winst verwachten, kunnen een verlaging van de aanslag opsturen zodat ze meteen minder belasting betalen. Die verzoeken worden door de fiscus meteen goedgekeurd.
Wil je hier meer van weten, neem dan contact met ons op!
De ministers schrijven dat ’vergaande overheidsmaatregelen op economisch terrein vooralsnog niet nodig’ zijn. Zij waarschuwen dat als het kabinet te veel doet, dat ook onnodige negatieve gevolgen kan hebben.
De ministers nemen wel een paar extra maatregelen. Zo worden er bij Sociale Zaken en het UWV extra mensen ingezet om de aanvragen voor werktijdverkorting te verwerken. Daar zijn er inmiddels al ruim 2400 van ingediend, waarvan nog meer dan 1800 behandeld moeten worden.
Werktijdverkorting is een bestaande maatregel. Bedoeld om snel in te kunnen spelen op het beheersbaar houden van de vaste personeelskosten in tijd van kortdurende krimp. Wil je hier meer van weten, neem dan contact met ons op!
Gisteren maakte minister Wiebes al bekend dat getroffen ondernemers ook gebruik kunnen gaan maken van een borgstellingsregeling, zodat ze tegen aantrekkelijkere voorwaarden een krediet kunnen afsluiten. De kosten daarvoor worden door het kabinet op 20 tot 25 miljoen euro geschat.