1 november 2019 | Nieuwsitems

Let op onterecht niet-verlegde btw

De heffing van de btw vindt in principe plaats bij de ondernemer die de prestatie verricht. Dit is echter anders als de afdracht van btw is verlegd naar de afnemer. Dit speelt bijvoorbeeld bij onderaanneming in de bouwsector en de schoonmaakbranche. Daarnaast geldt de verleggingsregeling (meestal) ook als een buitenlandse ondernemer voor een Nederlandse afnemer in Nederland een dienst verricht. De verleggingsregeling zorgt ervoor dat de afdracht van btw wordt verlegd naar de afnemer; er wordt geen btw vermeld op de factuur.

Maar wat als de leverancier vergeet deze regeling juist toe te passen en toch btw in rekening brengt en de afnemer de facturen mét btw betaald? De fiscus stelt zich dan op het volgende standpunt: de btw is onterecht in rekening gebracht en mag niet afgetrokken worden; de fiscus stelt dan dat men moet aankloppen bij de leverancier. Hij moet de ten onrechte in rekening gebrachte btw terugbetalen.
Maar als terugbetaling van de ten onrechte in rekening gebrachte btw door de leverancier onmogelijk of uiterst moeilijk blijkt te zijn, dan mag men het verzoek tot terugbetaling van deze btw richten aan de belastingdienst. Voorwaarde hiervoor is uiteraard wel dat de leverancier de btw netjes heeft afgedragen aan de belastingdienst. Zo’n teruggaafverzoek kan bijvoorbeeld bij de belastingdienst ingediend worden als de leverancier inmiddels failliet of insolvent is.

Hieronder een aantal punten waarop gelet moet worden.

Factuur controleren
Zet op papier bij welk soort leveringen of diensten de btw moet worden verlegd. Maak – vóórdat de facturen betaald worden – hiervan consequent een controlepunt.

Factuur laten corrigeren
Als de originele factuur inderdaad onjuist blijkt te zijn, moet aan de leverancier gevraagd worden de factuur aan te passen.

Aanvullende factuur
Dit is de makkelijkste manier, omdat er dan geen verzoek tot herziening van de eerdere btw-aangifte hoeft te worden gedaan. De aanvullende factuur krijgt namelijk ook de datum van heden. Daarnaast bestaat niet het risico dat de afnemer te veel btw heeft verrekend omdat dit hiermee wordt gecorrigeerd.