1 november 2019 | Nieuwsitems

Kindgebonden budget na stopzetten niet automatisch hervat

De belastingdienst heeft verzuimd te controleren of men – na het stopzetten van het kindgebonden budget – opnieuw in aanmerking zou kunnen komen voor dit budget (bijvoorbeeld door daling inkomen, scheiding of door de komst van nog een kind). De belastingdienst gaat zelf de komende tijd uitzoeken wie er nog recht had op dit kindgebonden budget. Ze zijn nu bezig met de jaren 2018 en 2019. Daarna beginnen ze met de jaren 2013 t/m 2017.