15 februari 2023 | Nieuwsitems

Investeren en profiteren

Wanneer er geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen, kan er voordeel gemaakt worden van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte is afhankelijk van het totale bedrag dat men in het jaar heeft geïnvesteerd.

De KIA is maximaal bij een investering tussen de € 63.716 en € 117.991. De aftrek bedraagt dan € 17.841. Hieronder een overzicht van de KIA 2023.

Investeringsbedrag Aftrek
€ 0 – € 2.400 0%
€ 2.401 – € 63.716 28%
€ 63.717 – € 117.991 € 17.841
€ 117.992 – € 353.973 € 17.841 minus 7,56% van het investeringsbedrag dat de € 117.991 te boven gaat