29 maart 2020 | Nieuwsitems

Extra nieuwsbrief over noodhulp loketten i.v.m. corona crisis

Aanvraag loket voor noodhulp van € 4.000,00 geopend.
Vanaf nu is het loket voor aanvraag van de noodhulp van € 4.000,00 voor ondernemers van bepaalde sectoren geopend.
De noodhulp kan aangevraagd worden met DigiD of E-herkenning via www.RVO.nl en dan naar “tegemoetkoming schade Covid-19”.
Het gaat om ondernemingen uit specifieke sectoren; men kijkt daarbij naar de hoofdactiviteit op de KvK inschrijving.
Welke sectoren er voor de regeling in aanmerking komen en wat de voorwaarden zijn staat op bijgaande link goed uitgelegd (https://www.kvk.nl/corona/4000-euro-tegemoetkoming-schade-covid-19).
Let op: de site zal de eerste dagen flink overbelast zijn. Er is tot 26 juni tijd om de noodhulp aan te vragen.
Daarnaast worden er wellicht weer nieuwe sectoren toegevoegd aan de lijst, dus hou ook deze berichtgeving goed in de gaten!
Mocht je hulp nodig hebben met aanvragen, neem dan contact met ons op.

Loket voor aanvragen loonvergoeding nog niet geopend (NOW regeling)
Helaas is dit loket nog steeds niet geopend, alhoewel ook hiervan de eerste berichten waren dat dit loket na dit weekend open werd gesteld.
De uitvoering zal plaats vinden via het UWV.
Het is dus nog niet mogelijk om nu al de vergoeding aan te vragen.
Wij blijven de berichtgeving volgen.

Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (TOZO)
Deze regeling is er voor ZZP’ers en de uitvoering vindt plaats bij de gemeentes. Het is namelijk een regeling die gebaseerd is op de bestaande bijstandsverlening.
De uitkering is maximaal € 1.500,00 per maand netto, voor de periode van 1 maart tot en met 1 juni en afhankelijk van de omstandigheden van de ondernemer. De voorwaarde is dat de onderneming aan het urencriterium voldoet.
Inmiddels hebben veel gemeenten een BBZ-corona desk geopend, ook de gemeente Westland. Dit loket is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar.
De gemeente Westland vraagt ondernemers zo veel mogelijk om de regeling zelf in te vullen. Zie bijgaande link (https://www.gemeentewestland.nl/coronavirus/ondernemers.html).
Mocht je hulp nodig hebben met aanvragen, neem dan contact met ons op.