3 april 2020 | Nieuwsitems

Digitaal aanvragen uitstel van betaling belastingdienst vanwege de coronacrisis

Ondernemers die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, kunnen nu ook digitaal uitstel van betaling aanvragen voor veel soorten van belasting. Dit uitstel kan verleend worden tot 19 juni 2020.

Aanvragen kan via het online formulier “verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden”, waarbij er ingelogd moet worden met DigiD. Hiermee wordt automatisch in 1 keer uitstel aangevraagd voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

Als de onderneming een rechtspersoon zoals een BV is, dan dient de onderneming het uitstel ook via DigiD aan te vragen. Een directeur, werknemer of een fiscaal dienstverlener moet inloggen met zijn eigen DigiD.

Na ontvangst van dit formulier legt de belastingdienst voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van 3 maanden. Hiervoor hoeft verder niets geregeld te worden. Wanneer er in de tussentijd een nieuwe belastingaanslag wordt ontvangen, wordt ook voor deze nieuwe aanslag de invordering stilgelegd. Dit geldt ook voor alle reeds ontvangen uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd. Na aanvraag wordt er 1 schriftelijke ontvangstbevestiging (voor alle aanslagen) door de belastingdienst verstuurd.

Let op: blijf wel op tijd aangifte doen en wacht tot de aanslag is ontvangen. Pas dan kan het bijzondere uitstel van betaling aangevraagd worden. Als er nog geen aanslag is, kan het verzoek niet in behandeling worden genomen.

Het kan zijn dat er een aanslag met boete wordt gestuurd als de aangifte niet op tijd wordt betaald. Als er betalingsuitstel is aangevraagd, wordt deze boete automatisch teruggedraaid. Deze boete hoeft dus niet betaald te worden.

Schriftelijk kan er ook een “verzoek van bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden” aangevraagd worden. In de brief moet worden aangegeven dat het om uitstel van betaling gaat en dat men door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Het verzoek kan gestuurd worden naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen