12 mei 2020 | Nieuwsitems

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Als er uitstel van belastingschulden aangevraagd wordt voor langer dan drie maanden en uitstel aangevraagd wordt voor belastingschulden die meer zijn dan € 20.000,00, dan moet er een verklaring van een “derde-deskundige” meegestuurd worden. De staatssecretaris heeft in een besluit van 22 april jl. aangegeven dat de verklaring van de “derde-deskundige” in ieder geval door de belastingdienst wordt geaccepteerd als de verklaring de volgende elementen bevat:

  • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna. Bij “korte termijn” valt te denken aan de periode waarin de actuele beperkingen van het kabinet ten aanzien van de betreffende ondernemer gelden.
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de corona-crisis zijn ontstaan.
  • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige aannemelijk is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.

In de toelichting bij de verklaring geeft de “derde-deskundige” aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt. Zo nodig licht hij dit nader toe. Niet vereist is dat de “derde-deskundige” een zogenoemde “assurance-verklaring” geeft dat de ondernemer voldoet aan de voorwaarden.

Een “derde-deskundige” is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, of belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit de eigen onderneming.