15 februari 2023 | Nieuwsitems

Belastingrente voor de Vpb per 1 maart van 8% naar 15%

Het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (Vpb) is nu nog 8% maar stijgt per 1 maart a.s. naar 10,5%. Het is daarom zaak de voorlopige aanslag Vpb die voor 2023 is ontvangen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de te verwachten winst van de BV voor 2023 of vraag om een voorlopige aanslag wanneer deze nog niet is ontvangen.

De belastingdienst komt met een rekening voor de belastingrente als ze de aanslag Vpb oplegt vóór of na 1 juli volgend op het belastingjaar. De belastingplichtige betaald dan rente over het bedrag dat hij aan de belasting moet betalen. De belastingrente kan dus aardig oplopen.

Als het boekjaar van een BV gelijk loopt met het kalenderjaar, moet de aangifte Vpb van het voorgaande kalenderjaar voor 1 juni binnen zijn bij de belastingdienst. Maar voor de berekening van de belastingrente gelden er andere data.

  • De belastingplichtige betaalt wél belastingrente als de belastingdienst de aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar.
  • De belastingplichtige betaalt geen belastingrente als hij vóór 1 juni volgend op het belastingjaar        aangifte doet en de fiscus de gegevens uit de aangifte ongewijzigd overneemt.
  • Ook betaald de belastingplichtige geen belastingrente als hij vóór 1 mei volgend op het         belastingjaar om een voorlopige aanslag Vpb vraagt en de fiscus deze voorlopige aanslag oplegt          zoals de belastingplichtige heeft gevraagd.

Belastingrente voor 2022 valt dus te voorkomen door een correcte aangifte in te dienen vóór 1 juni 2023 of vóór 1 mei 2023 een voorlopige aanslag aan te vragen indien de onderneming deze nog niet heeft ontvangen.

Wij kunnen de  voorlopige aanslag voor onze ondernemers aanvragen of aanpassen, neem hier voor contact met ons op.