28 september 2022 | Nieuwsitems

“Afschaffen” fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een mogelijkheid om uitstel (geen afstel) van belastingheffing te verkrijgen. Door aan de FOR te doteren, ontstaat er een aftrekpost waardoor er minder belasting verschuldigd is. Pas bij het beëindigen van de onderneming wordt de FOR opgeheven en weer bij de winst geteld zodat er alsnog belasting over verschuldigd is óf de opgebouwde reserve moet worden afgestort in lijfrente of bank sparen.

Nu gaat de FOR “afgeschaft” worden. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2023 niet langer aan de FOR mag worden gedoteerd en is het niet meer toegestaan de FOR verder op te bouwen. Dus vanaf 2023 is het niet meer mogelijk om d.m.v. de FOR uitstel van belastingheffing te verkrijgen.

De FOR die op 31 december 2022 al is gevormd, mag wel op de balans blijven staan. Het is niet zo dat de FOR moet vrijvallen zodat daarover versneld belasting betaald zou moeten worden.