28 september 2022 | Nieuwsitems

2 Schijven in dividend tarief (tarief aanmerkelijk belang, box 2)

In 2023 blijft het box 2-tarief 26,9%. Het box 2-tarief verandert met ingang van 1 januari 2024. Er komen voortaan 2 schijven.

De 1e € 67.000,00 bruto dividenduitkering wordt belast tegen 24,5%, wat eigenlijk een verlaging van het tarief van 2022 met 2,4% betekent.

Het meerdere bedrag dat aan bruto dividend wordt uitgekeerd wordt belast tegen 31%, wat een verhoging van het tarief met 4,1% betekent.

Samenvattend betekent dit dat wanneer een dividend van minder dan € 67.000,00 in 2024  uitgekeerd wordt, 2,4% minder inkomstenbelasting betaald. Dan kan het uitkeren van het dividend misschien beter uitgesteld worden tot 2024.

Maar wanneer een hoger dividend uitgekeerd wordt (bijv. voor de financiering van een grotere privé besteding) wordt er juist 4,1% meer box 2-heffing betaald. In dat geval kan men beter in 2023 dat grote dividend uitkeren.

Wanneer er een fiscaal partner aanwezig is, dan kunnen fiscale partners vanaf 2024 gezamenlijk € 134.000,00 dividend uitkeren tegen het lage tarief van 24,5%.